DevOps with Snowflake (in 2024)

DevOps with Snowflake just got easier! AI-generated picture

During the past few months, Snowflake has been busy introducing new features aimed at streamlining DevOps: between Git integration, Snowflake CLI, CREATE OR ALTER and

Insight to Action 2024

Välkommen till den ledande mötesplatsen för alla som är passionerade kring framtidens teknik och innovation inom data, AI och analytics! På konferensen Insight to Action

Transform av data i Snowflake med hjälp av dbt

dbt är ett verktyg för transformation av data och inkluderar även möjligheten till automatiska tester, hantera schemaläggning/monitorering av jobb, skapa dokumentation m.m. I detta inlägg

Snowflake och Azure Data Factory

Ett Data Warehouse (DW) används för att samla data från olika system. Här utförs vanligen transformering av data, beräkning av nya fält m.m. En fördel med detta