Transform av data i Snowflake med hjälp av dbt

dbt är ett verktyg för transformation av data och inkluderar även möjligheten till automatiska tester, hantera schemaläggning/monitorering av jobb, skapa dokumentation m.m. I detta inlägg

Snowflake och Azure Data Factory

Ett Data Warehouse (DW) används för att samla data från olika system. Här utförs vanligen transformering av data, beräkning av nya fält m.m. En fördel med detta