Bidra till en hållbar framtid – samtidigt som du maximerar affärsvärdet

I denna serie kommer vi att utforska hur ni som företag kan använda och arbeta med ESG-data effektivare. Vi kommer att bryta ner ämnet i olika delar, var och en inriktad på specifika aspekter. I denna första del kommer vi att dyka in i konceptet att kombinera data för att maximera positiva resultat för både företaget och samhället.

 

Allt fler företag väljer att använda sig av olika plattformar för insamling av hållbarhetsdata som ofta blir en egen ö i ett befintligt datalandskap. Men för att verkligen förstå och optimera verksamhetens hållbarhetsarbete är det avgörande att integrera denna information med annan verksamhetsdata. Genom att kombinera relevant data kan ni skapa en långsiktigt hållbar verksamhet, där affärsframgång balanseras med positiva effekter för samhället. Fantastiskt, eller hur?

 

När hållbarhetsdata integreras med verksamhetsdata skapas en holistisk bild av företagets prestationer, vilket i nästa led möjliggör strategier som tar lika stor hänsyn till ekonomisk lönsamhet som till hållbarhetsmål. På så sätt skapas värdefulla konkurrensfördelar. Genom denna integrering blir det också tydligare hur hållbarhetssatsningar och ekonomiska insatser samverkar, och det blir lättare att identifiera de områden där er verksamhet kan göra störst skillnad. Det fungerar även som ett kompletterande verktyg i arbetet med dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD och ESRS, vilket stärker er förmåga att identifiera viktiga hållbarhetsaspekter för verksamheten.

 

ÖAR MED DATA

KOMBINERAD DATA

 

Det finns en stor mängd alternativ för att integrera hållbarhetsdata med övrig verksamhetsinformation. Frågan är vilken data som är relevant? Svaret på detta är lika unikt som er egen verksamhet. Här nedan presenteras två konkreta exempel på hur data kan kombineras för ökad hållbarhet och lönsamhet.

 

BUDGET OCH KOLDIOXIDAVTRYCK
Kombinera planerad budget med försäljnings- och utsläppsstatistik för att generera en årlig koldioxidbudget vilket ger nya möjligheter för att proaktivt arbeta med åtgärder och förbättringar för att nå era hållbarhetsmål. Vem kan annars svara på om tillväxtmålen verkligen är i linje med hållbarhetsmålen och om insatserna på den fronten kommer räcka? Med rätt underlag till hands kan ni inte bara svara på dessa frågor, utan också ta konkreta steg i rätt riktning.

FÖRSÄLJNING, KUNDBETEENDE OCH PRODUKTER
Genom att kombinera data om produkternas hållbarhetsprestanda med försäljningshistorik och kundbeteende kan ni med enkelhet urskilja produkter med både hög efterfrågan och låg miljöpåverkan. Detta öppnar möjligheter för fokuserad marknadsföring och försäljningsstrategier som främjar mer miljövänliga alternativ – utan att tumma på affären. På detta sätt kan ni förbättra er strategi för att uppnå en optimal balans mellan hållbarhet och lönsamhet.

 

Genom att kombinera hållbarhetsdata med annan verksamhetsdata kan företag bidra till att skapa en bättre framtid, för både sig själva och för omvärlden. Ta kontroll över er hållbarhetsdata för att maximera affärsvärdet och aktivt bidra till en mer hållbar framtid. Låt oss tillsammans skapa värde ur de hittills outnyttjade datasynergierna!

Vill du diskutera mer eller har frågor? Kontakta oss gärna för en fördjupad dialog om hur ni kan ta ert hållbarhetsarbete till nästa nivå.

 

I del två av denna serie kommer vi presentera den arkitektur vi rekommenderar för att samla in och arbeta med data. Målet är att skapa djupare insikter och effektivt beslutsfattande för att nå både hållbarhetsmål och affärsframgångar. Håll utkik efter nästa del och följ med oss på resan mot att arbeta smartare med ESG-data!

Dela inlägget
LinkedIn