CENTRALISERA ER DATA FÖR ATT UPPNÅ BÅDE HÅLLBARHETSMÅL OCH AFFÄRSFRAMGÅNGAR

I denna serie kommer vi att utforska hur ni som företag kan använda och arbeta med ESG-data mer effektivt. Vi kommer att bryta ner ämnet i olika delar, var och en inriktad på specifika aspekter. I föregående del utforskade vi hur ni kan kombinera data för att maximera positiva resultat för både företaget och samhället. I denna del kommer vi presentera vår rekommenderade arkitektur för insamling och hantering av hållbarhetsdata.

 

Många företag har implementerat ESG-system för att samla in data för sin hållbarhetsredovisning, vilket är ett steg i rätt riktning. Tyvärr lagras denna data ofta separat, vilket resulterar i fragmenterad analys och begränsade insikter. Vi förespråkar en centraliserad arkitektur för att förbättra sin analys.

 

Den optimala arkitekturen för att integrera hållbarhetsdata med verksamhetsdata involverar att samla in all data centralt i ett lakehouse i en dataplattform. Genom att hämta data från olika källsystem och lagra den på ett ställe möjliggörs enkel åtkomst och analys. Här kan data från olika affärsområden, inklusive hållbarhetsrelaterad information, sammanföras och analyseras effektivt.

 

 

Samtidigt som vi rekommenderar en centraliserad arkitektur är det viktigt att se fördelarna med ESG-plattformar. Dessa plattformar erbjuder specialiserad funktionalitet för att hantera hållbarhetsdata och kan fungera som en integrerad del av företagets hållbarhetsstrategi. Fördelarna inkluderar:

  • Medföljande kompetens: ESG-plattformar kan erbjuda tillgång till kompetens och expertis som kompletterar företagets interna resurser, vilket möjliggör ett utvidgat hållbarhetsteam.
  • Compliance: Genom att använda ESG-plattformar kan företag säkerställa efterlevnad av lagkrav och regler.
  • Best practice: ESG-plattformar erbjuder best practice-metoder för hållbarhetsberäkningar och mätningar, vilket säkerställer att företaget följer branschstandarder.
  • Manuell Insamling av data: Vissa typer av hållbarhetsdata kan vara svåra att automatisera och kan kräva manuell insamling, vilket ESG-plattformar kan underlätta.

 

Den föreslagna lakehouse-arkitekturen erbjuder dock flera fördelar som kanske inte bara kompletterar ESG-plattformarnas värde, utan även kan förhöja det. Fördelarna inkluderar:

  • Minskad integrationskomplexitet: Genom att centralisera all data i ett lakehouse minskar behovet av komplexa integrationer mellan olika system, vilket sparar tid och resurser.
  • Flexibilitet och skalbarhet: En centraliserad arkitektur gör det lättare att byta källsystem och anpassa sig till förändringar i verksamheten utan att behöva göra omfattande integrationer.
  • Kostnadseffektivitet: Genom att minska antalet integrationer och centralisera data kan företag spara på driftskostnader och resurser.
  • Datakvalitet och tillförlitlighet: Med data centralt lagrad i en lakehouse kan företag vara säkra på att de arbetar med en enda version av sanningen och att data är tillförlitlig och av hög kvalitet.
  • Avancerad dataanalys: Den centraliserade arkitekturen möjliggör en mer avancerad dataanalys med djupare insikter och bättre kombinationer av data som stöd i sitt beslutsfattande.

 

Att integrera hållbarhetsdata i företagets verksamhet är avgörande för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet. Genom att använda en centraliserad lakehouse-arkitektur kan företag maximera värdet av sin hållbarhetsdata samtidigt som de drar nytta av fördelarna med ESG-plattformar. Även om ett lakehouse kanske inte är aktuellt för alla företag just nu, är det fortsatt viktigt att ta kontrollen över sin hållbarhetsdata för att kunna göra bättre analyser och förbättra sina hållbarhetsinsatser. Det finns bättre lösningar som gör detta möjligt. Med rätt verktyg och tillvägagångssätt kan företag positionera sig som ledare inom hållbarhet samtidigt som de främjar tillväxt och lönsamhet.

Vill du diskutera mer eller har frågor? Kontakta oss gärna för en fördjupad dialog om hur ni kan ta ert hållbarhetsarbete till nästa nivå.

 

I den tredje delen av vår serie om hållbarhetsdata kommer vi att guida er på vägen mot en långsiktigt hållbar verksamhet genom en handlingsplan. Håll utkik efter nästa del och följ med oss på resan mot att arbeta smartare med ESG-data!

Dela inlägget
LinkedIn