EN HANDLINGSPLAN FÖR ATT GYNNA BÅDE FÖRETAGET OCH SAMHÄLLET

I denna serie kommer vi att utforska hur ni som företag kan använda och arbeta med ESG-data för att främja hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Vi kommer att bryta ner ämnet i olika delar, var och en inriktad på specifika aspekter. I första delen utforskade vi hur ni kan kombinera data för att maximera positiva resultat för både företaget och samhället och i föregående del presenterade vi vår rekommenderade arkitektur för insamling och hantering av hållbarhetsdata. I del tre kommer vi att guida er på vägen mot en mer hållbar och framgångsrik verksamhet.

 

Att ta det första steget mot att integrera hållbarhetsdata med traditionell affärsdata är en avgörande del av företagets utveckling mot en mer hållbar och framgångsrik verksamhet. Men att navigera i denna process kan vara utmanande. Så vart ska man börja?

 

Det första steget är att etablera en enhetlig datainfrastruktur som möjliggör integreringen av hållbarhetsdata med traditionell affärsinformation. Detta görs bäst genom att sammanföra data i en lakehouse-arkitektur, eller avancerade analysverktyg i de fall ett lakehouse ännu inte är aktuellt, vilket skapar en centraliserad plattform för datahantering och analys.

 

Nästa steg är att undersöka och identifiera vilka nyckeltal som är mest relevanta för företagets hållbarhetsarbete och verksamhet. Detta kan inkludera energiförbrukning, vattenanvändning, avfallshantering, utsläpp av växthusgaser, socialt ansvarstagande och andra relevanta indikatorer.

 

 

Identifiera sedan traditionella nyckeltal som påverkar hållbarhetsmålen, såsom finansiella data, operativ effektivitet, produktionsresultat, försäljningsstatistik och kundnöjdhet. Detta gör det möjligt att få en helhetsbild av hur hållbarhetsprestanda påverkar affärsverksamheten.

 

Slutligen är det viktigt att utveckla integrerade nyckeltal (KPI:er) och analyser som fångar samspelet mellan hållbarhet och kärnverksamheten. Med integrerade nyckeltal kan företag skapa analyser för att maximera både sin hållbarhetsprestanda och sin affär, genom att exempelvis identifiera områden där verksamheten kan göra störst skillnad till lägst kostnad.

Några exempel på nyckeltal och analyser som tas fram med hjälp av kombinerad data är:

 • Energiförbrukning och produktion: Mät effektiviteten genom att integrera hållbarhetsdata och energiförbrukning med produktionsdata. Identifiera områden för förbättring och minska klimatpåverkan.
 • Leverantörsled och utsläppsstatistik/hållbarhetspoäng: Kombinera leverantörs-data, som utsläpp och sociala hållbarhetspoäng med t.ex. ekonomiska siffror för att synliggöra hur väl leverantörer bidrar i linje med uppsatta hållbarhets- och affärsmål.
 • Anställnings-/produktionssiffror och koldioxidavtryck: Kombinera data från HR och produktion för att över tid följa er hållbarhetsprestanda. Ställ utsläppen i relation till antalet anställda i produktion samt produktionssiffror för att tydliggöra hur hållbarhetsprestandan utvecklas parallellt med andra verksamhetsmål.

 

 • Försäljningshistorik, kundbeteende och produkters hållberhetsprestanda       
 • Hållbarhetsinsatser och ekonomisk lönsamhet samt klimatavtryck
 • Avfallsstatistik och produktionsdata
 • Medarbetarengagemang och hållbarhetsprestanda/-initiativ
 • Livscykelanalys/klimatavtryck för produkter med kostnadsdata
 • Kombinera budget med sälj- och utsläppsstatistik till en CO2-budget
 • Returstatistik och klimatavtryck
 • Jämställdhetsmål med nyanställningar

 

Vi har nu färdats genom tre delar av vår serie, där vi beskrivit hur kombinationen av hållbarhetsdata med traditionell affärsdata kan ge ett större värde samt hur ett lakehouse skapar helt nya förutsättningar för att utveckla kraftfullare nyckeltal och analyser. Vårt åtagande att stödja er resa mot hållbarhet fortsätter.

Tveka inte att kontakta oss – vi ser fram emot att vara en del av er hållbara framtid!

Dela inlägget
LinkedIn