Data på distans

Det gångna året har minst sagt varit ett annorlunda år. Covid-19 har på många sätt förändrat både samhället och våra arbetsplatser. Många av oss har arbetat hemifrån under långa perioder och troligen kommer vi också efter covid-19 arbeta mer hemifrån än tidigare. På vilka sätt kan vi då hantera data på distans?

Vi som arbetar med data behöver ofta bearbeta stora datamängder och det är inte så effektivt att via Internet och en VPN-anslutning dra över stora mängder data från servrar på arbetsplatsen till våra lokala PCs. Det kan också innebära en säkerhetsrisk att till exempel kopiera datafiler på USB-stickor och liknande. Vi behöver hitta alternativ för att låta data stanna innanför arbetsplatsens brandväggar och endast styra och analysera på distans.

Webblösningar
Den smidigaste lösningen är någon form av webblösning där användaren ansluter med en webbläsare till tjänsten och all data stannar inom tjänsten. Utöver att kunna visa och analysera i rapporter behöver vi kunna bygga lösningar fullt ut. Eftersom ingen data förs över från tjänsten till den lokala PC:n krävs ingen snabb Internet-anslutning. Lösningen kan antingen vara en tjänst som sätts upp av företaget eller en SaaS-lösning.

Desktop i fjärrskrivbord
Ett annat alternativ om man har en plattform som inte är webbaserad är att köra utvecklingsverktyget i ett fjärrskrivbord. Användaren loggar in med någon lösning som till exempel Citrix och kör programvaran där. På motsvarande sätt flyttas inte data från det lokala företagsnätverket ut till användaren. Lösning är lite mer komplex då användare behöver logga in etc.

Dela inlägget
LinkedIn