Har det gått bra för de nya EU-länderna?

I det här inlägget ska vi med hjälp av Tableau titta på hur BNP utvecklats för EU-länder som gick med i mitten på 00-talet. Du kan själv ladda ner det data vi utgått från och bygga motsvarande rapport enligt instruktionerna. Tanken är att vi delar in Europas länder i tre grupper – gamla EU-länder, de nya länderna som tillkom under 00-talet och länder som inte är med i EU idag.

Datakälla
Vi har hämtat data från World Data Bank genom att välja länder, dataserie och år. Du kan själv hämta ner data häralternativt ladda ner en färdig Excel-fil här. Om du väljer att ladda ner data själv så välj länder i Europa, dataserien ”GDP per Capita (constant US$ 2010)” och åren 2004 och 2019.

Läsa in data
Vi börjar med att skapa en ny bok i Tableau och läsa in Excel-filen vi har laddat ner. Klicka på Microsoft Excel i listan på datakällor och välj filen vi har laddat ner.

Du borde nu se kolumnerna i bilden ovan. Type är en klassificering av landet där O = Gamla EU-länder, N = Nya EU-länder och – = Ej EU-land. 2004 och 2019 innehåller GDP per capita för respektive år. Diff är skillnaden mellan 2014 och 2019-värdena. Diff % är skillnaden i % mellan 2014 och 2019.

Bygga grafen
Nu ska vi bygga vår graf. Vi drar Type och Country till Columns och Diff % till Rows. Detta skapar en uppdelad stapelgraf där vi enklare kan se grupperna av länder var för sig. För att göra det ännu tydligare drar vi Type till Color för att dela upp grupperna med färger med.

I nästa steg ska vi ändra lite på Type-informationen över varje kolumn. Högerklicka på Type och välj att dölja rubrikraden. Högerklicka sedan på respektive Type-värde och välj att redigera Alias värden: O = 1. Old EU Countries

N = 2. New EU Countries

– = 3. Other Countries

Vi har en del länder som ligger längre bort från centrala Europa och inte är lika intressanta i vår analys. Högerklicka på staplarna för dessa länder och välj att exkludera dem – Armenia, Azerbaijan, Georgia och Uzbekistan.

Ändra ny y-axeln till att visa %-tal genom att högerklicka på Axeln och välja Format. Välj Percentage i drop-down-menyn och sätt att inga decimaler ska visas.

Sätt en rubrik för grafen och nu är vi klara! Vi kan se att de nya EU-länderna haft en kraftig GDP per capita-tillväxt jämfört med de gamla EU-länderna. Dock har även många andra europeiska länder sett motsvarande tillväxt.

Vi kan sortera om grafen så att länderna kommer i GDP per capita 2014-ordning (lägst GDP per capita till vänster i grafen). Länder med låg GDP per capita ser ut att ha ökat mer i snitt.

Dela inlägget
LinkedIn