Inbyggda visualiseringar i Planacy

En spännande nyhet i Planacy är möjligheten att visualisera data med det kostnadsfria tillägget som Planacy kallar för native analysis. Där vi tidigare varit begränsade

Budget = huvudvärk?

Lika självklart som att de stora varuhusen börjar med julskyltning varje år den 1 oktober, lika självklart är det att lägga budget för kommande år