Kommunkartor i Qlik Sense

Ser Örebro kommun konstig ut på din karta i Qlik Sense? Det beror på att Örebro kommun blandas ihop med Örebro län. Tur nog är

Spara data till Sharepoint

Ibland vill vi exportera ut data från Qlik Sense till en annan plats som Sharepoint. Med Qliks inbyggda Sharepoint-connector är det enkelt att göra direkt

Färglägg ytor på en ritning

I ett tidigare inlägg visade vi punkter på en ritning för att exempelvis visa elförbrukning för olika sensorer. I det här inlägget ska vi titta vidare på

Visa data på en ritning

Ibland har vi data som på något sätt hör ihop med en ritning av en byggnad, t.ex. ett lager eller en fabrik. Vi kan då

Ett första API i Qlik

Många system tillgängliggör data via REST API:r och vi kan använda dessa i Qlik för att läsa ut information. I det här inlägget ska vi

Exists()

En riktigt bra script-funktion i Qlik är exists() – en funktion som kollar om ett värde finns inläst i datamodellen sedan innan. Om värdet finns

Nytt sätt att arbeta med Set Analysis

Set Analysis är Qliks sätt att i uttryck lägga till filtreringar på data. Till exempel kan ett visst uttryck visa försäljningen för ett visst land,

Qlik Simplified Authoring

Under sommaren släppte Qlik en förenklad vy där man kan skapa grafer utan att behöva se alla avancerade inställningar – Simplified Authoring. Funktionen är nu

Skapa en Qlik AutoML-modell

En av sommarens nyheter i Qlik Sense SaaS är möjligheten att skapa machine learning-modeller direkt i Qlik Sense. Machine learning används för att hitta komplicerade