Dela rapporter med externa användare

I Power BI kan vi dela rapporter med externa användare som behöver tillgång till vår data och statistik. Precis som med alla interna användare behöver

Gruppera tårtbitar i Övriga

När man skapar ett tårtbitsdiagram i Power BI visas som standard alla bitar oavsett hur små de här. Detta får grafen att bli svårläst vilket

Ett första API i Power BI

Många system tillgängliggör data via REST API:r och vi kan använda dessa i Power BI för att läsa ut information. I det här inlägget ska

Ny funktion NETWORKDAYS()

Under sommaren kom en ny funktion till Power BI – NETWORKDAYS(). Funktionen räknar ut antalet arbetsdagar mellan två datum. Ibland vill vi räkna ut skillnaden

Field Parameters

Nyligen skrev vi ett inlägg om hur man kan skapa grafer med dynamiska dimensioner i Power BI. Dynamiska dimensioner låter användare välja hur de vill

Alternativa dimensioner

I Power BI finns inget inbyggt stöd för att låta användare enkelt byta från en dimension till en annan i en graf eller tabell. I

Behörigheter i arbetsytor

När man publicerar en app till Power BI Service powerbi.com väljer man en arbetsyta at placera appen i. Till arbetsytor lägger man sedan till användare