Nyheter i Fabric & Power BI Feb 2024

Februari är månaden för årets första uppdatering i Fabric & Power BI. Den här gången är det många nya förbättringar kring rapporter, datamodeller, service, visualiseringar

Resultaträkning i Power BI

Ett vanligt förekommande problem för en Power BI-utvecklare är att skapa en resultaträkning med del- och totalsummeringar. Problemet bottnar i att dessa summeringar (till exempel

Starta Microsoft Fabric Trial

Om du har en tenant i Power BI service kan du enkelt och kostnadsfritt starta en trial för att testa all funktionalitet. Följ instruktionerna nedan

Vad är Power BI Copilot?

I den ständigt föränderliga världen av dataanalys är det avgörande för företag att snabbt och effektivt hitta användbara insikter för att blomstra. För att revolutionera

Ta bort oanvända fält och mått

När man utvecklar rapporter är det lätt att lägga till fält och mått som sedan inte används. Det kan vara en god idé att rensa

Dela rapporter med externa användare

I Power BI kan vi dela rapporter med externa användare som behöver tillgång till vår data och statistik. Precis som med alla interna användare behöver

Gruppera tårtbitar i Övriga

När man skapar ett tårtbitsdiagram i Power BI visas som standard alla bitar oavsett hur små de här. Detta får grafen att bli svårläst vilket